การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1สระแก้ว----------
2สมุทรปราการ----------
3ระยอง----------
4ปราจีนบุรี----------
5ตราด----------
6ชลบุรี----------
7ฉะเชิงเทรา----------
8จันทบุรี----------
  000.00000.00000.000.00
29 กันยายน 2566 07:00 น. (Process Time: 0.20 Sec.) 34,451

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by