ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 9,040
2 ADDRESS 7,702
3 ADMISSION 12,070
4 ANC 8,654
5 APPOINTMENT 8,453
6 CARD 8,352
7 CHARGE_IPD 11,594
8 CHARGE_OPD 14,903
9 CHRONIC 8,298
10 CHRONICFU 14,647
11 COMMUNITY_ACTIVITY 9,710
12 COMMUNITY_SERVICE 8,526
13 DEATH 8,066
14 DENTAL 8,778
15 DIAGNOSIS_IPD 11,023
16 DIAGNOSIS_OPD 8,185
17 DISABILITY 8,333
18 DRUGALLERGY 8,546
19 DRUG_IPD 11,586
20 DRUG_OPD 8,420
21 EPI 7,846
22 FP 7,997
23 FUNCTIONAL 8,681
24 HOME 15,065
25 ICF 7,434
26 LABFU 13,947
27 LABOR 7,565
28 NCDSCREEN 15,472
29 NEWBORN 8,230
30 NEWBORNCARE 8,026
31 NUTRITION 8,327
32 PERSON 7,986
33 POSTNATAL 7,707
34 PRENATAL 7,701
35 PROCEDURE_IPD 11,714
36 PROCEDURE_OPD 8,620
37 PROVIDER 9,436
38 REHABILITATION 9,271
39 SERVICE 9,472
40 SPECIALPP 9,111
41 SURVEILLANCE 8,565
42 VILLAGE 9,267
43 WOMEN 7,692

Powered by