ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 9,040
2 ADDRESS 7,701
3 ADMISSION 12,070
4 ANC 8,652
5 APPOINTMENT 8,453
6 CARD 8,351
7 CHARGE_IPD 11,594
8 CHARGE_OPD 14,903
9 CHRONIC 8,298
10 CHRONICFU 14,645
11 COMMUNITY_ACTIVITY 9,709
12 COMMUNITY_SERVICE 8,526
13 DEATH 8,065
14 DENTAL 8,778
15 DIAGNOSIS_IPD 11,023
16 DIAGNOSIS_OPD 8,185
17 DISABILITY 8,332
18 DRUGALLERGY 8,546
19 DRUG_IPD 11,586
20 DRUG_OPD 8,420
21 EPI 7,846
22 FP 7,996
23 FUNCTIONAL 8,681
24 HOME 15,064
25 ICF 7,433
26 LABFU 13,946
27 LABOR 7,565
28 NCDSCREEN 15,471
29 NEWBORN 8,229
30 NEWBORNCARE 8,025
31 NUTRITION 8,327
32 PERSON 7,985
33 POSTNATAL 7,707
34 PRENATAL 7,700
35 PROCEDURE_IPD 11,714
36 PROCEDURE_OPD 8,620
37 PROVIDER 9,434
38 REHABILITATION 9,271
39 SERVICE 9,472
40 SPECIALPP 9,111
41 SURVEILLANCE 8,565
42 VILLAGE 9,267
43 WOMEN 7,692

Powered by