ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 8,026
2 ADDRESS 6,955
3 ADMISSION 8,972
4 ANC 7,718
5 APPOINTMENT 7,730
6 CARD 7,620
7 CHARGE_IPD 8,449
8 CHARGE_OPD 9,480
9 CHRONIC 7,666
10 CHRONICFU 9,749
11 COMMUNITY_ACTIVITY 8,691
12 COMMUNITY_SERVICE 7,602
13 DEATH 7,437
14 DENTAL 8,006
15 DIAGNOSIS_IPD 8,675
16 DIAGNOSIS_OPD 7,453
17 DISABILITY 7,580
18 DRUGALLERGY 7,595
19 DRUG_IPD 8,747
20 DRUG_OPD 7,507
21 EPI 7,017
22 FP 7,084
23 FUNCTIONAL 7,967
24 HOME 10,111
25 ICF 6,669
26 LABFU 9,582
27 LABOR 6,930
28 NCDSCREEN 9,652
29 NEWBORN 7,227
30 NEWBORNCARE 7,098
31 NUTRITION 7,493
32 PERSON 7,505
33 POSTNATAL 6,944
34 PRENATAL 6,992
35 PROCEDURE_IPD 9,579
36 PROCEDURE_OPD 7,837
37 PROVIDER 8,385
38 REHABILITATION 8,519
39 SERVICE 8,414
40 SPECIALPP 8,286
41 SURVEILLANCE 8,084
42 VILLAGE 8,534
43 WOMEN 7,212

Powered by