ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 8,837
2 ADDRESS 7,417
3 ADMISSION 11,331
4 ANC 8,338
5 APPOINTMENT 8,299
6 CARD 8,149
7 CHARGE_IPD 10,850
8 CHARGE_OPD 13,785
9 CHRONIC 8,121
10 CHRONICFU 13,471
11 COMMUNITY_ACTIVITY 9,360
12 COMMUNITY_SERVICE 8,236
13 DEATH 7,979
14 DENTAL 8,588
15 DIAGNOSIS_IPD 10,427
16 DIAGNOSIS_OPD 7,902
17 DISABILITY 8,096
18 DRUGALLERGY 8,280
19 DRUG_IPD 11,191
20 DRUG_OPD 8,109
21 EPI 7,622
22 FP 7,674
23 FUNCTIONAL 8,502
24 HOME 14,102
25 ICF 7,171
26 LABFU 12,893
27 LABOR 7,368
28 NCDSCREEN 14,156
29 NEWBORN 7,929
30 NEWBORNCARE 7,801
31 NUTRITION 8,034
32 PERSON 7,876
33 POSTNATAL 7,419
34 PRENATAL 7,476
35 PROCEDURE_IPD 11,316
36 PROCEDURE_OPD 8,380
37 PROVIDER 9,212
38 REHABILITATION 8,991
39 SERVICE 9,170
40 SPECIALPP 8,860
41 SURVEILLANCE 8,436
42 VILLAGE 9,099
43 WOMEN 7,489

Powered by