ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 11,972
2 ADDRESS 10,827
3 ADMISSION 15,086
4 ANC 12,427
5 APPOINTMENT 11,055
6 CARD 11,485
7 CHARGE_IPD 15,129
8 CHARGE_OPD 18,550
9 CHRONIC 11,672
10 CHRONICFU 18,533
11 COMMUNITY_ACTIVITY 12,765
12 COMMUNITY_SERVICE 11,870
13 DEATH 11,153
14 DENTAL 12,129
15 DIAGNOSIS_IPD 14,329
16 DIAGNOSIS_OPD 11,030
17 DISABILITY 11,879
18 DRUGALLERGY 11,323
19 DRUG_IPD 14,868
20 DRUG_OPD 12,158
21 EPI 11,285
22 FP 11,592
23 FUNCTIONAL 12,635
24 HOME 19,343
25 ICF 10,802
26 LABFU 17,739
27 LABOR 10,997
28 NCDSCREEN 19,630
29 NEWBORN 12,113
30 NEWBORNCARE 11,291
31 NUTRITION 12,477
32 PERSON 10,714
33 POSTNATAL 10,880
34 PRENATAL 11,435
35 PROCEDURE_IPD 15,421
36 PROCEDURE_OPD 12,278
37 PROVIDER 12,460
38 REHABILITATION 12,416
39 SERVICE 13,874
40 SPECIALPP 12,299
41 SURVEILLANCE 11,846
42 VILLAGE 11,755
43 WOMEN 10,585

Powered by