ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 10,659
2 ADDRESS 9,084
3 ADMISSION 13,745
4 ANC 10,604
5 APPOINTMENT 9,731
6 CARD 9,882
7 CHARGE_IPD 13,386
8 CHARGE_OPD 17,119
9 CHRONIC 10,076
10 CHRONICFU 16,612
11 COMMUNITY_ACTIVITY 11,113
12 COMMUNITY_SERVICE 10,322
13 DEATH 9,860
14 DENTAL 10,586
15 DIAGNOSIS_IPD 12,860
16 DIAGNOSIS_OPD 9,488
17 DISABILITY 10,311
18 DRUGALLERGY 9,954
19 DRUG_IPD 13,381
20 DRUG_OPD 10,336
21 EPI 9,697
22 FP 9,943
23 FUNCTIONAL 10,933
24 HOME 17,428
25 ICF 9,231
26 LABFU 16,188
27 LABOR 9,364
28 NCDSCREEN 17,867
29 NEWBORN 10,106
30 NEWBORNCARE 9,738
31 NUTRITION 10,639
32 PERSON 9,313
33 POSTNATAL 9,295
34 PRENATAL 9,698
35 PROCEDURE_IPD 13,617
36 PROCEDURE_OPD 10,403
37 PROVIDER 10,914
38 REHABILITATION 11,047
39 SERVICE 11,645
40 SPECIALPP 11,068
41 SURVEILLANCE 10,263
42 VILLAGE 10,631
43 WOMEN 9,041

Powered by