ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 13,405
2 ADDRESS 12,578
3 ADMISSION 16,559
4 ANC 13,777
5 APPOINTMENT 12,223
6 CARD 12,812
7 CHARGE_IPD 16,763
8 CHARGE_OPD 19,787
9 CHRONIC 13,322
10 CHRONICFU 20,064
11 COMMUNITY_ACTIVITY 14,349
12 COMMUNITY_SERVICE 13,437
13 DEATH 12,456
14 DENTAL 13,596
15 DIAGNOSIS_IPD 15,919
16 DIAGNOSIS_OPD 12,424
17 DISABILITY 13,204
18 DRUGALLERGY 12,999
19 DRUG_IPD 16,180
20 DRUG_OPD 13,448
21 EPI 12,473
22 FP 12,713
23 FUNCTIONAL 13,992
24 HOME 20,901
25 ICF 12,155
26 LABFU 19,223
27 LABOR 12,715
28 NCDSCREEN 21,160
29 NEWBORN 13,591
30 NEWBORNCARE 12,683
31 NUTRITION 14,094
32 PERSON 11,982
33 POSTNATAL 12,550
34 PRENATAL 13,149
35 PROCEDURE_IPD 17,389
36 PROCEDURE_OPD 13,701
37 PROVIDER 13,584
38 REHABILITATION 13,784
39 SERVICE 15,441
40 SPECIALPP 13,711
41 SURVEILLANCE 13,515
42 VILLAGE 12,896
43 WOMEN 11,894

Powered by