ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 11,475
2 ADDRESS 10,219
3 ADMISSION 14,540
4 ANC 11,880
5 APPOINTMENT 10,569
6 CARD 10,947
7 CHARGE_IPD 14,595
8 CHARGE_OPD 17,970
9 CHRONIC 11,202
10 CHRONICFU 17,926
11 COMMUNITY_ACTIVITY 12,198
12 COMMUNITY_SERVICE 11,331
13 DEATH 10,645
14 DENTAL 11,608
15 DIAGNOSIS_IPD 13,799
16 DIAGNOSIS_OPD 10,474
17 DISABILITY 11,296
18 DRUGALLERGY 10,850
19 DRUG_IPD 14,349
20 DRUG_OPD 11,567
21 EPI 10,689
22 FP 10,978
23 FUNCTIONAL 12,114
24 HOME 18,678
25 ICF 10,240
26 LABFU 17,161
27 LABOR 10,458
28 NCDSCREEN 19,036
29 NEWBORN 11,420
30 NEWBORNCARE 10,750
31 NUTRITION 11,860
32 PERSON 10,229
33 POSTNATAL 10,340
34 PRENATAL 10,898
35 PROCEDURE_IPD 14,754
36 PROCEDURE_OPD 11,724
37 PROVIDER 11,848
38 REHABILITATION 11,931
39 SERVICE 13,199
40 SPECIALPP 11,750
41 SURVEILLANCE 11,306
42 VILLAGE 11,323
43 WOMEN 10,065

Powered by