ข้อมูล: ต่างด้าว

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก 2,570
2 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก แยกตามสัญชาติ 11,267
3 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยใน 4,915
4 จำนวนผู้ป่วยต่างชาติป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวัง 20,124
5 ต่างด้าวมารับบริการฝากครรภ์ 15,494
6 ต่างด้าวมารับบริการวางแผนครอบครัว 14,655
7 ต่างด้าวมารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 14,411
8 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) 25,006
9 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) จำแนกรายอาชีพ 24,987
10 ประเภทของประชากรต่างชาติที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 15,776

Powered by