ข้อมูล: ต่างด้าว

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก 2,258
2 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก แยกตามสัญชาติ 10,408
3 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยใน 4,544
4 จำนวนผู้ป่วยต่างชาติป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวัง 13,841
5 ต่างด้าวมารับบริการฝากครรภ์ 14,330
6 ต่างด้าวมารับบริการวางแผนครอบครัว 13,733
7 ต่างด้าวมารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 13,550
8 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) 18,701
9 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) จำแนกรายอาชีพ 23,320
10 ประเภทของประชากรต่างชาติที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 13,288

Powered by