ข้อมูล: ต่างด้าว

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก 3,566
2 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก แยกตามสัญชาติ 12,283
3 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยใน 5,363
4 จำนวนผู้ป่วยต่างชาติป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวัง 25,939
5 ต่างด้าวมารับบริการฝากครรภ์ 17,474
6 ต่างด้าวมารับบริการวางแผนครอบครัว 15,928
7 ต่างด้าวมารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 15,668
8 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) 38,707
9 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) จำแนกรายอาชีพ 27,625
10 ประเภทของประชากรต่างชาติที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 23,223

Powered by