ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 19,442
2 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 24,639
3 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 22,993
4 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 23,979
5 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 36,674
6 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 17,690
7 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 19,595
8 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 19,076
9 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 27,217
10 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 32,054
11 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 24,747
12 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 34,503
13 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 22,550
14 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 22,756
15 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 24,168
16 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 23,338
17 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 24,790
18 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 31,859
19 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 35,070
20 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 18,645
21 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 17,465
22 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 32,068
23 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 24,148
24 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 28,509

Powered by