ข้อมูล: 2561

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 DMHT 03 จำนวนผู้ป่วยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 4,603
2 DMHT 04 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 4,243
3 DMHT 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 4,004
4 DMHT 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 3,864
5 DMHT 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี 4,103
6 DMHT 10 อัตราผู้ป่วย Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB 4,230
7 DMHT 11 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่า 7% 4,654
8 DMHT 12 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการตัดเท้า /นิ้วเท้า 4,487
9 DMHT 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg 3,808
10 DMHT 14 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยเบาหวาน 5,340
11 DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 3,969
12 DMHT 16 อัตราผู้ป่วย DR ตามเกณฑ์ได้รับการรักษาโดย Laser 481
13 สถานะการส่งข้อมูล DM/HT 10,590

Powered by