ข้อมูล: 2561

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 สถานะการส่งข้อมูล DM/HT 11,974
2 DMHT 16 อัตราผู้ป่วย DR ตามเกณฑ์ได้รับการรักษาโดย Laser 492
3 DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 4,368
4 DMHT 14 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยเบาหวาน 5,885
5 DMHT 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg 4,222
6 DMHT 12 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการตัดเท้า /นิ้วเท้า 4,955
7 DMHT 11 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่า 7% 5,088
8 DMHT 10 อัตราผู้ป่วย Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB 4,661
9 DMHT 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี 4,518
10 DMHT 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 4,210
11 DMHT 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 4,396
12 DMHT 04 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 4,825
13 DMHT 03 จำนวนผู้ป่วยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 5,081

Powered by