แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8632171341173608636619
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว15815483293211069016747560
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638313472281003606611328
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42758892051828304480194
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413561111359404146188
710197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384837927200103875149
802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48482573306804851144
902451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2065121216371902228130
1002444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว23551187178510402533129
1102443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว285013404099902890128
1202435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691554903729125
1302449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28651712106348402971117
1402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384711872531203849102
1502442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309910556871940316798
1610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21408668412880222495
1710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3058355898910314784
1802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19361680952850194577
1902440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว220780210151730230873
2002438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว257518719740390267272
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by