แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443832
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816119877985708168517
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156604732816685016476462
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7002887256958407258318
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181762404428189
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409361111346604104178
702449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043139
902451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2081112016066102241128
1002444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469602785124
1110197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835122
1202435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373788671338903744112
1302443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว26971527369620273399
1402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว3939976149370394090
1510199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21997957812230227785
1602439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441060316385
1702442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303110917169490310284
1810200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3222221818480330377
1902445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19041665851090191274
2002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22447799348750233768
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by