แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309910556871940316798
10202517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์74963798339812207835138
10302458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167285051836701723184
10402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638313472281003606611328
10577702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว15815483293211069016747560
10602446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8632171341173608636619
10702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21171323181314202135122
10802483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3060195095140400315592
10902435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691554903729125
11002531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์391721381649803925244
11102507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9046954651659309111406
11202479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น694620602341684907180491
11302437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42758892051828304480194
11428850รพ.โคกสูงโคกสูง201386313734502822150146
11528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์333672228427278413564296
11614717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
11710866รพ.คลองหาดคลองหาด56902463409818027836099396
11810869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27408387078957403447389
11910867รพ.ตาพระยาตาพระยา5783307386510121860466482213
12013817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3380275939710737029003777476
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by