แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334378616332903359129
6202459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
6302477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34051423145344603550272
6402452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409261111346604103178
6502505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3927517123355304050120
6602461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด242212642136820244395
6702438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2290211510436910239463
6802474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
6902520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6071227889407306160123
7002439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441060316385
7102535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412605540234
7202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170414903683252
7302518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์467028602442860469474
7402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128429803520167
7502498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122487613343840135753
7602450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243021733544600246545
7702521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
7802444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469602785124
7902495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498604247710139151
8002509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548250236169
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by