แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413561111359404146188
6202477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363603587294
6302490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736650310574
6402505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3930507127387404057145
6502461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2441126021387802462104
6602438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว257518719740390267272
6702474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63471411198407906545148
6802476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170433903702273
6902455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34321286129441903561207
7002439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว276818016044410282868
7102520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6085204056456506141169
7202450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว249421543046170252441
7302521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736246640179355
7402498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร118489010447530128835
7502518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46782600650130468495
7602510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4993252215250700514590
7702509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ21677316650720223365
7802481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5618128120510005738407
7902444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว23551187178510402533129
8002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว220780210151730230873
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by