แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241711321242705045440
4202499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19579801324370197037
4302469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา431513001524450433086
4402467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50068182624590503296
4502525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411716117256203258103
4602503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4207179371263604278122
4702500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15075542926420153644
4802488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271516582127970273667
4902473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา273665534128020307771
5002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46461499283280604929141
5102487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19668199729520206364
5202504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484442676305304920133
5302447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48482573306804851144
5402511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ409292855308704147111
5502457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1922112615631980207878
5602492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24461640032920244678
5702489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร207810436933180214760
5802449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28651712106348402971117
5902453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด33061428103356603409125
6002459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17695641135850178077
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by