แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443827
202471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64318755556069821
302451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2078112016266202240122
410203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575678087922
502456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8717310685088132
610202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90827574799098226
710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3216224868460330281
810205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6862653876068917
902443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว25651662389660260397
1002472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18995352139680211226
1177702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156364776839989016475390
1202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18935541210320190569
1310206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453809611190114140
1402470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18283972411380185237
1510209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว22027957812340228088
1702482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45791490284127204863114
1802441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว156711277712810164458
1902496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103412748413310111844
2002465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213900141438
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by