แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443835
202471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755550069620
302451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2077112015766002234125
410203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80219575674087722
502456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8677310676087726
677702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156214732813681016434465
710202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา89827276788097426
810200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3233216808280331382
910205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6832653868068617
1002472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18855382139620209826
1102443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว267615303596702711100
1202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18865541110290189767
1310206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819511100114041
1402470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18193972511280184437
1510209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162661
1610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19999649012120208974
1702441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157011328012120165059
1802482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45641486286125204850108
1902496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103512758212850111743
2002480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น430817919138104327247
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by