แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
202471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
302456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8837310712089335
402451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2065121216371902228130
510203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74125675730081617
610202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668470100433
710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3058355898910314784
810205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร5474213919055013
902443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว285013404099902890128
1002472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910050203635
1102466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210540193361
1210206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14174611610710153365
1302470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311740184541
1410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1614169612110162062
1510199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21408668412880222495
1602441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว155311247113990162457
1702527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง73139341453073514
1802465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13745647314600144741
1902468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27475433115400277848
2002496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร1054127110815400116254
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by