แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512123
10202484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1787159216919200195641
10302510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4943248817248450511566
10402516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5445645176612505621170
10502449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
10602474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
10702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
10802437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181762104428189
10902463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา298462422515990320954
11002479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121455
11128849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364252
11202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469602785124
11302448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957907257319
11402482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45701486286125504856112
11513817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
11602454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48591685334221005193369
11702473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
11810866รพ.คลองหาดคลองหาด55692427357785577465926325
11910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
12010867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241977
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by