แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
2202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
2310208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
2402469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446811241324050448172
2502522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218534
2602529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
2702490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334478616333403360128
2802493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365827461966550367794
2902514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295602016105
3002461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2420126421368302441100
3102488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267416632125990269562
3202480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น432317822139304345255
3302499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227839
3402464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20524932366570207570
3502535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5505162423415905528227
3602467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49967962423230502084
3702518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์467028592442880469473
3802470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18253972511340185037
3921289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132555570247665
4010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว381138228178503839123
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by