แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17695641135850178077
2202494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร241319071120470242452
2302466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210540193361
2402535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4771123212561004783218
2502499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19579801324370197037
2610208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19392881317510195250
2702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21771341422820219140
2802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา431513001524450433086
2902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4455238715703304470214
3002529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง977302172282099425
3102514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21171323181314202135122
3202461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2441126021387802462104
3302488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271516582127970273667
3402470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311740184541
3502467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50068182624590503296
3610197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384837927200103875149
3702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766850206757
3821289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร243611452759510246382
3902480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436119928155604389301
4002528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508942817920127851
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by