แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702273
302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24461640032960244678
402524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25361582015580253647
510699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
602436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384711872531203849102
702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48482573306804851144
810205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร5474213919055013
902446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8632171341175108636619
1002527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง73139341453073514
1114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
1210209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1614169612110162062
1302518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46782600650130468495
1402490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736690310574
1502493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35772715769340358462
1602531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์391921381650003927244
1702435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691555003729125
1802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680952860194677
1902456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8847310713089435
2002452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413661111359504147187
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by