แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
4202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5454646176614805630170
4302509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548250236169
4402508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321870916062570337897
4502506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
4602440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22547669548750234970
4702499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227840
4802490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334378616332903359129
4902491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12687867522780134393
5002528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13187943217500135036
5110199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21997957812220227785
5202467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423230501983
5302486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19468098016770202655
5402487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19358288828720202348
5502458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด165583053825401708191
5602462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา446183929182704490126
5702526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
5802495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498604247710139151
5902498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122487613343840135753
6028850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158156
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by