แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170433903702273
510206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14174611610710153365
628849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์333672228427278413564296
702456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8837310712089335
802481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5618128120510005738407
902522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21771341422820219140
1010209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1614169612110162062
1102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330517229206403334139
1202471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
1302480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436119928155604389301
1402531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์391721381649803925244
1510203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74125675730081617
1602447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48482573306804851144
1710202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668470100433
1810870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9610277148234314421408110922000
1910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19392881317510195250
2002529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง977302172282099425
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by