แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443835
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106455783178
310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478390229
402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3682170408403682247
502456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8677310676087726
602481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น561012471492905681343
702530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์343613032175303468120
802522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322640218533
910209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162661
1028849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125178243381368463368251
1102480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น430817919138104327247
1202471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755550069620
1302531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์404219081550704050227
1410203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80219575674087722
1510200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3233216808280331382
1610208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19562641217080196845
1710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6832653868068617
1810870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9555271128732925319626108421736
1910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา89827276788097426
2002529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142259097019
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by