แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443827
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106460023178
310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว20215529600219
402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3681170416803681245
502456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8717310685088132
602481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น563712478501005715353
702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21691401322650218236
802530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์327315034193803307120
910209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1028849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3137176240390778443377261
1102480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น433317822140304355265
1202471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64318755556069821
1310203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575678087922
1402531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์403519581559904043216
1510200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3216224868460330281
1602447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48272573297204830117
1710208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592641217270197141
1810205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6862653876068917
1910870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9569268132733384620184108961864
2010202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90827574799098226
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by