แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691553603729125
8202436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384711872530803849102
8310197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384837927200103875149
8402532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3908187945679703953226
8502531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์391721381649803925244
8602505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3930507127387404057145
8702511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ409392755308704148111
8802452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413561111359304146188
8902503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4207179371263604278122
9002502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ426718388422310435198
9102437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42748892051828204479194
9202469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา431513001524440433086
9302480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436019928155204388301
9402533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4455238715703304470213
9502462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460272231187404633146
9602482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46451499283280604928141
9702518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46782600650120468495
9802454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47251711321242605046440
9902535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4771123212560904783218
10002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48041710107570104911182
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by