แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
210699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
310205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร5474213919055013
402471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
502527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง73139341453073514
610203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74125675730081617
702456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8837310712089335
810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668470100433
902529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง977302172282099425
1002496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร1054127110815400116254
1102498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร118489010447530128835
1202528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508942817920127851
1302491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12817737723770135852
1402495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534152970140854
1502485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137311105920220143265
1602465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13745647314600144741
1702506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ14137204424040145747
1810206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14174611610710153365
1902500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15075542926420153644
2002441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว155311247113990162457
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by