แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49967962423230502084
10202510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4948248817148540511967
10302512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264310513896
10402519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์506935808567780515460
10502533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์515018407650805157231
10602454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48621685334221305196365
10702515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512121
10802535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5505162423415905528227
10902516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5449635173614305622167
11002481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562712576499805703345
11110866รพ.คลองหาดคลองหาด56222404383785007466005337
11202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6026225083413006109122
11310867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241976
11402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63341397200394806534134
11502479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920272351656707124455
11602448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7004887256959107260307
11702475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7666179357585007723581
11802446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816319867987608170494
11902517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8304293711979150842390
12002507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411600209058364
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by