แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
6202442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303110917169490310284
6302483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3028195096134100312469
6402523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
6502439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441060316385
6602463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา298462422515990320954
6702525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3150172011324680326392
6810200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
6902449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
7002490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334378616333003359129
7128849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364252
7202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321870916062570337897
7302530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์336115032182403393119
7402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128429903520168
7502477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34091422147344603556272
7613817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
7702453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509142182306803591120
7802493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365627461966520367594
7902476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170415003683250
8002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373788671338603744111
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by