แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157311298112230165459
2202458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด165583053825401708191
2302526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
2402459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
2502470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
2602501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394850180186926
2702521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
2802466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
2902445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19031665851080191174
3002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1787159216919200195641
3102460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19263393817520196460
3210208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
3302487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19358288828720202348
3402514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์20051357201298502025110
3502486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19468098016770202655
3602464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
3702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18885392139660210125
3802489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208310356830870215156
3928850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158156
4002522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218533
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by