แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106455783178
210699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478390229
310205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6832653868068617
402471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755550069620
502527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง7233954142707279
602456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8677310676087726
710203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80219575674087722
802529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142259097019
910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา89827276788097426
1002496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103512758212850111743
1110206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819511100114041
1202491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12677867522710134291
1302528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13197923317480135236
1402498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร123187013343660136453
1502495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498614247590139149
1602485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135211054419300139651
1702465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13415717213850141338
1802506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13917193623390142738
1902500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14814641126320149224
2010209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162661
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by