แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329617128203903324132
8202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24181128194505902612136
8302482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46361499283280504919136
8402515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680005358139
8502447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48312573304304834141
8602462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460172630186004631141
8702451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2114113017272102286142
8802474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404706538142
8902517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79863287389802808375142
9002505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383104035145
9128850รพ.โคกสูงโคกสูง202086314134039812161154
9202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6069204056455406125155
9302534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881168
9402516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637205507170
9502458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166984552834301721184
9602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134195
9702437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42708912051821404475197
9802455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
9902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4456238015697204471210
10002535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4746123312557304758212
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by