แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
4221289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132554670247665
4302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24781642029830247866
4402510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4943248817248450511566
4502440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22447799348750233768
4602509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548270236168
4702466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
4802483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3028195096134100312469
4902464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
5002497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
5102469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446711241324010448071
5202494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240272
5302445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19041665851090191274
5402518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์466928602442880469374
5510200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
5602473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
5702457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23499543729240238683
5802467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423230501983
5902442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303110917169490310284
6002502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017821370431784
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by