แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
210699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
410205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
710203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
802500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
902472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
1010202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90227275791097725
1102501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394850180186926
1202456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8697310681087929
1302522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218534
1402528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13187943317500135136
1502470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
1602506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
1702465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
1810206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
1902499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227840
2002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1787159216919200195641
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by