แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106460023178
210699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว20215529600219
302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72039341428072411
410205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6862653876068917
502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง957303142271097120
602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64318755556069821
710203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575678087922
802500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14884631126490149924
902472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18995352139680211226
1010202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90827574799098226
1102501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18224384750370186928
1202456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8717310685088132
1302522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21691401322650218236
1402470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18283972411380185237
1502499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22547662322590227737
1602506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623540142937
1702528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12858302917540131437
1802465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213900141438
1910206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453809611190114140
2002450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244321703644720247941
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by