แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106455783178
210699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478390229
302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง7233954142707279
410205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6832653868068617
502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142259097019
602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755550069620
710203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80219575674087722
802500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14814641126320149224
902501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18204384850010186824
1002456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8677310676087726
1102472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18855382139620209826
1210202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา89827276788097426
1302522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322640218533
1402528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13197923317480135236
1502470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18193972511280184437
1602465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13415717213850141338
1702506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13917193623390142738
1802499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22557662222480227740
1910206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819511100114041
2002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1788158216719200195541
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by