แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341456073314
410203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74125675733081617
510205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6393294923064319
602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
702529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง978302172282099525
810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668480100433
902456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8847310713089434
1002472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910110203635
1102499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19549791324420196736
1202498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร118489010447530128836
1302501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18244385051990187436
1402522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21781341422810219240
1502470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18274202311740185041
1602465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13755647314670144841
1702484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1757163515920300191642
1802450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว249721533046170252743
1902500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15145512926470154345
2002526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17028413319930173546
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by