แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680105358140
8202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637205507171
8302517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79863287389803008375143
8402518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822602649850468889
8502519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501337187370590508671
8602520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6071204056455506127156
8702521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246510178953
8802522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21701341422820218439
8902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057840307786
9002524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
9102525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31421716115254903257103
9202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219600176146
9302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
9402528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
9502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
9602530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329717128204103325134
9702531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641903936253
9802532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3936184547677403983229
9902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4456238115697404471210
10002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881168
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by