แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128430003520167
2202456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8707310682088030
2302457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23519543729240238881
2402458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166383052825001715193
2502459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1761553934250177064
2602460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19293393817510196760
2702461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2420126421368302441100
2802462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา448781529182804516126
2902463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา299062722315950321352
3002464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20524932366570207570
3102465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213870141438
3202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
3302467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49967962423230502084
3402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27965153414550283052
3502469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446811241324050448172
3602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18253972511340185037
3702471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
3802472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
3902473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271663034427050306081
4002474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63341397200394806534134
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by