แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา431613001524450433188
8202499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19549791324420196736
8302454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241710322243105046444
8402506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ14147224424040145850
8502491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12847737723770136152
8602529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง978302172282099525
8702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21781341422810219240
8802497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร272921425822430278780
8902502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ426218418422350434697
9010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384937927208803876149
9102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330717329206603336140
9202494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร243719101120550244852
9302485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137311115820300143163
9402484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1757163515920300191642
9502526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17028413319930173546
9602460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19233383718760196070
9702462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460872132187604640148
9802528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508962817940127851
9902486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20118288317530209465
10010208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19382881317510195150
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by