แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
210870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9571271129833078419836108691788
310868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น217963613794160477101225902962
413817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
510867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241978
610869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
710866รพ.คลองหาดคลองหาด55512433353782477435904322
814717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
928849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364253
1028850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158156
1102437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181761804428189
1202479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121452
1302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411598909058362
1402531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์406217981554704070228
1502483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3028195096134100312469
1602435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373888671338003745111
1702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์20051357201298502025110
1802446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816219879984708171520
1902448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957707257318
2002458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด165583053825401708191
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by