แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว249721533046170252743
8202500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15145512926470154345
8302530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330717329206603336140
8402480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436219928156004390301
8502528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508962817940127851
8610197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384937927208803876149
8702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766880206757
8821289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร244111452759590246882
8902467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50088182625270503498
9002470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18274202311740185041
9102461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2433125921388002454103
9202488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271716582128010273868
9302514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21191323181314802137123
9402529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง978302172282099525
9502469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา431613001524450433188
9602533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4451239215704404466216
9702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21781341422810219240
9802499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19549791324420196736
9910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19382881317510195150
10002466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210550193362
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by