แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9571271129833078419836108691788
277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731819686016482467
310868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น217963613794160477101225902962
410867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241978
510869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
610866รพ.คลองหาดคลองหาด55512433353782477435904322
702473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
802454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48591685334221005193368
913817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
1002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45701486286125404856112
1102448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957507257318
1202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469602785124
1328849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364253
1402479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121452
1502463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา302558922515930325063
1602437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181761504428189
1702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18885392139660210125
1802474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
1902449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
2002516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5454646176614805630170
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by