แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
177702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731819686016482467
210868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น217963613794160477101225902962
302519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์511635888966720520562
410867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241978
502517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8319293711879150843788
602518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์467028602442860469474
702493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365627461966520367594
813817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
902510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4943248817248400511566
1010866รพ.คลองหาดคลองหาด55512433353782477435904322
1102512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264300513894
1202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6071227889407306160123
1302450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243021733544600246545
1402497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
1502438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2290211510436900239463
1602479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121452
1702446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816219879984308171520
1802483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3028195096134100312469
1902494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240272
2002533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514818407650305155232
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by