แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น217963613794160477101225902962
277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731819686016482467
310870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9571271129833078419836108691788
402507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411598909058362
502517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8319293711879150843788
602446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816219879984708171520
702475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7696182559577707755594
802448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957707257318
902479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121452
1002474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
1110867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241978
1202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6071227889407306160123
1310866รพ.คลองหาดคลองหาด55512433353782477435904322
1402481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812375499705703345
1502516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5454646176614805630170
1602535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412605540234
1702515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512123
1802519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์511635888966720520562
1902454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48591685334221005193368
2002533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514818407650305155232
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by