แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว276818016044420282868
8202488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271716582128010273868
8302509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ21637267150770223467
8402486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20118288317530209465
8510206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14125411310730152565
8602487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19698199729530206664
8702485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137311115820300143163
8802489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208010426934400214963
8902466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210550193362
9002493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35722718769360357962
9110209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1615169612110162162
9202496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร1045127511015420115558
9302464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766880206757
9402521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736146660179256
9502441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว155211247114030162355
9602495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534153090140854
9702491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12847737723770136152
9802494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร243719101120550244852
9902528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508962817940127851
10002506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ14147224424040145850
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by