แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218043621794160557102225982973
210867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241977
310870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9567271129833077619836108651785
422813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
502475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7696182559577707755596
602446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816119879985308170519
777702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731816685016479465
802479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121455
913817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
1002454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48591685334221005193369
1102507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411599009058362
1202481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812575499805703346
1310869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
1410866รพ.คลองหาดคลองหาด55692427357785577465926325
1502448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957907257319
1602478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
1702477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34091422147344603556272
1802480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น431917921139104340255
1928849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364252
2002476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170415003683250
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by