แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363703587295
8202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702272
8302475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7737168372623407809649
8402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451411198408306543150
8502473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา273665534128060307771
8602472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910110203635
8702471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
8802470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18274202311740185041
8902469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา431613001524450433188
9002468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27465433115430277749
9102467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50088182625270503498
9202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210550193362
9302465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13755647314670144841
9402464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766880206757
9502463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา315754524516600340277
9602462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460872132187604640148
9702461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2433125921388002454103
9802460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19233383718760196070
9902459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17735641135850178477
10002458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051837001725183
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by