แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2110199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21408668512900222595
2210197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384937927208803876149
2302535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4773123212561504785220
2402534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48091709107570704916183
2502533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4451239215704404466216
2602532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3911187945680203956228
2702531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392121381650703929248
2802530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330717329206603336140
2902529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง978302172282099525
3002528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508962817940127851
3102527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341456073314
3202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17028413319930173546
3302525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411714117256403258104
3402524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25361581015580253647
3502523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง295313209257980304588
3602522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21781341422810219240
3702521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736146660179256
3802520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6088204056456706144169
3902519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์500737527771140508480
4002518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46832600650180468995
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by