แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
177702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว15827483293411131016761560
228850รพ.โคกสูงโคกสูง200886213734514822145145
328849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์333874231428168413569300
422813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921091
521289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร244111452759590246882
614717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
713817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3392276140510756630063797484
810870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9617278149434346221492111112011
910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27588357309014403488397
1010868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น221093603809165755106229183340
1110867รพ.ตาพระยาตาพระยา5787307487210138860466592227
1210866รพ.คลองหาดคลองหาด56492530402818467836051390
1310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
1410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1615169612110162162
1510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19382881317510195150
1610206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14125411310730152565
1710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6393294923064319
1810203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74125675733081617
1910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668480100433
2010200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3059356918910315085
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by