แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
177702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731816685016479465
228850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158153
328849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364252
422813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
521289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132554670247665
614717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
713817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
810870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9567271129833077619836108651785
910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
1010868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218043621794160557102225982973
1110867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241977
1210866รพ.คลองหาดคลองหาด55692427357785577465926325
1310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
1410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
1610206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
1710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
1810203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
1910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90227275791097725
2010200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by