แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
177702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1575248409107892016662537
228850รพ.โคกสูงโคกสูง202086314134039812161154
328849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563296
422813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
521289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242011502759210244774
614717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
713817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3326275838510688128643711459
810870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9679275143434153121171111131970
910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27278456778869003404376
1010868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220143635797164915105228113218
1110867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
1210866รพ.คลองหาดคลองหาด56792451405811997756084394
1310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215708770197
1410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
1510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582861417550197250
1610206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
1710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6922713912069519
1810203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775726081217
1910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา936271668430100233
2010200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3070350918780316187
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by