แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18254385051910187536
8213817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3380275939710737029003777476
8302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5353679177640205530174
8402520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6085204056456506141169
8502515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5217552167681405384144
8602517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์74963798339812207835137
8702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21161323181314202134122
8802518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46782600650120468495
8902519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์499737557771070507479
9022813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
9102446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8592171341173508596616
9277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว15815483293211069016747560
9302448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638213472281003406610328
9402437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42748892051828204479194
9502452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413561111359304146188
9610197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384837927200103875149
9702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48462573306904849144
9802451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2065121216371902228130
9902444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว23551187178510402533129
10002443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว285013404099902890128
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by