แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
102454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48591685334221105193369
210866รพ.คลองหาดคลองหาด56222404383785007466005337
302458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166083053825001713193
402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128429903520168
502453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509142182306803591120
602461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด242112642136820244298
702457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23499543729240238684
802459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
902460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19273393817520196560
1002456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8697310682087929
1110867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241976
1202474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
1302462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา445984229182804488124
1402467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423230501983
1502473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271663034427050306081
1602469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446711241324010448071
1702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20534932366570207670
1802466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
1902468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27975153414570283151
2002463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา298162922415990320549
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by