ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443825
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816219877987008169503
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156224758816685016438416
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7004887256958807260313
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42118962181762604429185
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409761111346604108178
702449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351143
802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043139
902451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2075112016066002235126
1002444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469702785126
1110197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835122
1202435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373488671339203741112
1302443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว26981527369620273499
1402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว3951979149620395293
1502439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441090316385
1610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว22007957812260227885
1702442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303110917169530310284
1810200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3221222818480330278
1902445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19041665851090191274
2002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22447799348750233768
2102438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2291211510436920239563
2202441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157411298112260165558
2302450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243021743544590246544
2410699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215497450229
2502454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48611685334221205195364
2610866รพ.คลองหาดคลองหาด56222404383785007466005337
2702458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166383052824801715193
2802455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128430003520167
2902453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509142182306803591120
3002461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2421126421368302442100
3102457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23519543729240238883
3202459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
3302460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19283393817520196660
3402456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8707310682088030
3510867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241976
3602474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63331397200394806533135
3702462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา445984329182804488124
3802467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49967962423230502083
3902473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271663034427050306081
4002469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446811241324050448172
4102464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20534932366570207670
4202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
4302468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27965153414550283051
4402463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา298262922415990320649
4502465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213870141438
4602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18253972511330185037
4702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
4810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90427375792097925
4910203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80519575679088022
5002471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
5110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น216203696786160726102224062914
5202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7687180757581407744584
5302479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920282351656207124454
5402481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812576499705704345
5502478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766293
5602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34101422148344703558269
5702480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น432217921139104343254
5802476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170415103683249
5910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร249111635488155803039334
6002490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334378616333303359128
6102482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45721486286125904858112
6202493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365727461966550367694
6302491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12687857522790134393
6402494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240271
6502497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
6602483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3029195096134220312569
6702492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24791642029920247966
6821289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132555560247665
6902488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267416632125960269562
7002489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208310356830930215157
7102486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19468098016770202655
7202485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135811044319360140152
7302498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122487913343890135752
7402495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498604247750139151
7502487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19338288728750202047
7602496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103712748513870112244
7702484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1790158917019200196041
7810206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
7902499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22577662222510227940
8010205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
8114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
8210870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9534269130733148719998108411833
8302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411599909058364
8402513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4875134281513204956187
8502505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3927517123355304050120
8602503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4151178971242704222108
8702504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47854325229780483799
8802508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321970916062580337997
8902512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264310513895
9002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929420414091
9102502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017821370431785
9202509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548280236169
9302510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4944248817148480511566
9410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
9510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
9602506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
9702501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394850210186926
9802500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
9913817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572394
10002516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5443641174613605617168
10102520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6049227589407406138122
10202515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512121
10302514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295602016108
10402517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8320293711879180843888
10502518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์467028592442880469473
10602519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์508435678967280517359
10728850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158153
10802525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3147171911324700326092
10902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
11002524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
11102521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
11202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
11302528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13157973317480134836
11402522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218534
11502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
11602527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
11728849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364251
11802532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4285151548640104333232
11902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์515018407650305157232
12002535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5523163923412505546230
12102531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์406217981554804070224
12202534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4853171691531204944166
12302530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์336115032182603393117
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by