แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3150172011324680326392
10202523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
10302524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
10402521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
10502526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
10602528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13187943217500135036
10702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218533
10802529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
10902527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
11002532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4285151548639504333237
11102535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412605540234
11202533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514818407650305155232
11302531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์406217981554704070228
11402534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4853171691531204944166
11502530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์340914631178303440120
11614717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
11728850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158156
11810868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น217963613794160477101225902962
11910867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241978
12010866รพ.คลองหาดคลองหาด55512433353782477435904322
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by