ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921091
202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702273
302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24461640032960244678
402524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25361581015580253649
510699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
602436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384811872531303850102
702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48482573307104851144
810205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร5544133923055713
902446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8630171541176308634619
1002527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง73139341453073514
1114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
1210209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1614169612110162062
1302518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46782600650170468495
1402490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736700310574
1502493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35752715769340358264
1602531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์391921381650103927245
1702435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691555203729125
1802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680952890194677
1902456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8847310713089435
2002452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413661111359504147188
2102459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17715621135850178277
2202494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร245919091120340247058
2302466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210540193361
2402535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4772123212561104784220
2502499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19579801324390197037
2610208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19382881317510195151
2702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21771341422820219140
2802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา431513001524450433088
2902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4455238715703804470216
3002529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง978302172282099525
3102514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21171323181314202135122
3202461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2440126021388002461104
3302488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271716582127990273867
3402470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311740184541
3502467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50068182625100503297
3610197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384937927208603876149
3702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766870206757
3821289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร244111452759550246882
3902480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436219928155904390301
4002500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15135512826420154144
4102528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12498962817930127751
4202530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330517329206503334139
4302450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว249721533046150252741
4402462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460672131187404637147
4502468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27465433115430277749
4602526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17008423319930173346
4702460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19233383718760196070
4802443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว2851134039100002890127
4902495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534152970140854
5002506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ14127224424040145648
5102532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3909187945679803954228
5202501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18254385051960187536
5302458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051836801725184
5402471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
5502511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ409392856308904149112
5602520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6084204056456506140169
5702497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร272021445822320277879
5802485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137311105920260143265
5902439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว276818016044410282868
6002521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736246640179355
6102507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9046954651660409111407
6210202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668470100433
6302509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ21597366750740222665
6402442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309910556871960316799
6502489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร207710426933480214660
6602441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว155311247113990162457
6702503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4208179371263604279122
6802475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7752168472623007824646
6902465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13755647314660144841
7010203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74125675732081617
7102504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484242676305704918136
7202491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12847737723770136152
7302519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์499737567771120507479
7402486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20178268417500210166
7502502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ426818378422310435298
7610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21408668512890222595
7710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3059355918910315085
7802523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง295113219257980304388
7902483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3060195095140430315592
8002513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4878135696540004974239
8102438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว258118699740390267872
8202487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19668199729520206364
8302440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว220780210151770230874
8402453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด33071428103356703410126
8502498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร118489010447530128835
8602449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28691712107349502976119
8702534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48061710107570404913182
8802496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร1054127010815400116254
8910206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14125411310700152565
9002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411714117256303258103
9102481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5618128120510005738407
9202505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3932507127388404059145
9302478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31431968128700303271277
9402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34301286129442003559209
9528850รพ.โคกสูงโคกสูง201386313734502822150146
9602512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49662445139658105105139
9702510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5014252215150660516593
9802477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363603587294
9902457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1920112915631990207678
10002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1757163515720310191442
10102451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2064121616271902226131
10202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218707167648203385115
10302515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5218550167681605385146
10402444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว23551187178510702533129
10502472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910070203635
10602516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5361678181639705542177
10702474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451411198408006543149
10802437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42748892051828404479194
10902448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638413472281003906612330
11028849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์333672228427278413564298
11102479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น695020602341689107184492
11202463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา315754824516590340277
11302482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46461503281280404927141
11402454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241711321242905045444
11502517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์74963798339812407835138
11602473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา273665534128020307771
11713817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3380275939710737029003777476
11810866รพ.คลองหาดคลองหาด56902463409818027836099397
11910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27408387088957203448390
12010868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น221033603809165647106229123337
12110867รพ.ตาพระยาตาพระยา5783307386510121860466482214
12277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว15821483193611107016757563
12310870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9613277148534324521423110982002
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by