แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3215709163642103378109
10202510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5037244816550210520279
10302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637005507170
10402451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2114113017272102286142
10502472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18545181799990203333
10602444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24181128194505902612136
10702474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404606538143
10802437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42259022131823104438196
10928849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563296
11002448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว63771347228997306605321
11102479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น691620602351676707151482
11202463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816510336366
11302482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46341499283280704917136
11402454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47501685320240305070436
11502473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
11613817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3326275838510688128643711459
11702517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79863287389802608375142
11810866รพ.คลองหาดคลองหาด56792451405811997756084394
11910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27278456778869003404376
12010868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220143635797164915105228113218
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by