แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46461503281280404927141
10202513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4878135696540004974239
10302467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50068182625100503297
10402454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241711321242905045444
10502519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์499737567771120507479
10602512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49662445139658105105139
10702510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5014252215150660516593
10802515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5218550167681605385146
10902516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5361678181639705542177
11002481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5618128120510005738407
11110866รพ.คลองหาดคลองหาด56902463409818027836099397
11202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6084204056456506140169
11302474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451411198408006543149
11402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638413472281003906612330
11510867รพ.ตาพระยาตาพระยา5783307386510121860466482214
11602479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น695020602341689107184492
11702475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7752168472623007824646
11802517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์74963798339812407835138
11902446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8630171541176308634619
12002507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9046954651660409111407
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by